“Đôi giày chạy lý tưởng” với bạn là gì? Một đôi giày chỉ cần đẹp, chỉ cần bền hay đôi giày có giá cả vừa phải? Nếu chỉ thế