Khác với hình ảnh xù xì trong các nhân vật mà anh nhâp vai. Doãn Quốc Đam có sở thích uốn tóc, tạo kiểu rất tinh tế. Ngoài đời,