Kiểu tóc nam Middle Part hay còn gọi với cái tên thân thiện là tóc “bổ luống”​ đang trở lại và “lợi hại” hơn xưa sau khi được hàng