Đôi khi vì khối lượng công việc nhiều mà bạn phải thường xuyên tắm đêm và để tóc ướt đi ngủ. Hành động tưởng chừng vô hại này thật