chọn nước hoa nam

Grooming

Lựa chọn và sử dụng nước hoa trong dịp Tết (P2)

Những bữa tiệc, gặp mặt, liên hoan,… có thể khiến cơ thể nam giới có mùi không hề dễ chịu. Giải pháp phổ biến là sử dụng nước hoa.
Grooming

Lựa chọn và sử dụng nước hoa trong dịp Tết (P1)

Những bữa tiệc, gặp mặt, liên hoan,… có thể khiến cơ thể nam giới có mùi không hề dễ chịu. Giải pháp phổ biến là sử dụng nước hoa.