Tóc nam Hàn Quốc đang làm giới trẻ Việt “điên đảo”, bạn cũng không ngoại lệ. Bạn đang nung nấu ý định diện hot trend này vào dịp Tết.