Nối tiếp phần 1, ở phần 2 này, 30Shine vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong việc phân tích sự trở lại của những kiểu tóc