Vào mùa đông, bất cứ chàng trai nào cũng cảm thấy bất tiện trong việc tạo kiểu cho mái tóc. Từ giờ, các chàng không lo tóc xơ rối