Pompadour là kiểu tóc nam được cắt gọn hai bên gáy, giống như kiểu Undercut. Tuy nhiên phần tóc trên đỉnh dài hơn và hất ngược về phía sau. Kiểu