Đi giày không vớ là thói quen của rất nhiều bạn, đặc biệt là trong mùa hè này. Tuy nhiên, rất ít ai biết thói quen này có thể