Tình yêu là món quà tinh thần không gì có thể so sánh được. Khi bạn đối xử tốt với một cô gái, trao cho cô ấy toàn bộ