Chính sách GenZ, Member, Topup 1. Chính sách của 30Shine về hạn sử dụng member, genZ, TopUp sau khi giãn cách có lợi cho anh như thế nào? Chúng